PUTEVI DIJASPORE I DOMOVINE

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u BiH organizuje prvu međunarodnu konferenciju pod nazivom Putevi dijaspore i domovine, u subotu 21.05. 2022. godine.

Od predratnih 4,5 miliona stanovnika BiH, danas efektivno živi u BiH oko 2,7 milijona. Već je, na različite načine iseljeno 43,2% BiH populacije. Prema ovim pokazateljima, Bosna i Hercegovina ima petu relativno najveću dijasporu u svijetu. BiH dijaspora i iseljavanje su ozbiljni politički-ekonomski-sociološki procesi od kojih će zavisiti budućnost Bosne i Hercegovine. Ne politička, ne ekonomska, ne socijalana i kulturna, nego ukupna budućnost naše zemlje i njenih naroda je na iskušenju.

IANUBiH ima za cilj poboljšati komunikacija između dijaspore i matične zemlje, uticati na državne i druge vlasti da razvijaju instrumente i mehanizme za usporavanje iseljavanja i motiviranje boljeg povezivanja domovine i dijaspore. Sve ovo su razlozi organizovanja ovakve konferencije. Putem ove konferencije želimo izgraditi mrežu „povratnih sprega“ između dijaspore i matične zemlje u ekonomiji, kulturi, sportu, obrazovanju, jeziku, vjeri i svim drugim aktivnostima.

Konferencija će predstaviti glavna demografska kretanja u BiH, uzroke i posljedice iseljavanja, metode i načine usporavanja i tih procesa, kao i ekonomska, socijalna, kulturna i ostala kretanja u sadašnjoj dijaspori, te primjere uspješne saradnje dijaspore i domovine sveobuhvatnim pristupom povezivanju. Konferencija će predložiti i sugerisati mjere kako da se nepovoljni procesi zaustave i koriguju.

Konferencija će se održati u hotelu Europa sa početkom u 9:30 h.

Govornici i govornice ove konferencije su:

 • akademik Asim Kurjak, predsjednik IANUBiH, Republika Hrvatska
 • prof. dr. sc. Tado Jurić, Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb, Republika Hrvatska
 • akademik Žarko Papić, IANUBiH, BiH
 • akademik Almir Badnjević, IANUBIH, BiH
 • dr. sci. Mirela Delibegović, University of Aberdeen, Velika Britanija
 • dr. sci. Dunja Aksentijević, Queen Mary University of London, Velika Britanija
 • dr. sci. Davor Pavlović, Sveučilište u Birminghamu, Velika Britanija
 • dr. sci. Sandra Kraljević Pavelić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Republika Hrvatska
 • sci. Edin Osmančević, Kraljevina Švedska
 • Senita Slipac, Bosana Fondacija, Sjedinjene Američke Države i BiH
 • sc. ETH/SIA Haris Piplas, Co-Director, Drees&Sommer, Integrated Urban Solutions, Švicarska
 • akademik Krešimir Pavelić, Sveučilušta Juraj Dobrile u Puli, Republika Hrvatska
 • akademik Sead Alić, IANUBIH, Republika Hrvatska
 • dr.sci. Draško Aćimović, BiH
 • Mirza Cifrić, Veritas Genetics, Boston, SAD
 • Armin Alijagić, NVO Naša perspektiva, Sarajevo, BiH
 • Senad Šantić, ZenDev, Kraljevina Švedka i BiH
 • dr. sci. Admir Mašić, Massachusetts Institute of Technology, SAD
 • Ademir Kenović, režiser, BiH

 Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u BiH teži biti institucija čiji je zadatak da potiče razvoj nauke i umjetnosti, čuva, njeguje i promoviše naučnu i kulturnu tradiciju, a izražava spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine iz koje potiče i u kojoj egzistira.

 

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u BiH ima nestranački karakter i zalaže se za opšte ljudske vrijednosti, a nacionalne ciljeve ostvaruje kroz doprinos demokratskoj afirmaciji i sveukupnom razvoju kreativnih duhovnih i materijalnih potencijala.

 

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content