Stećci Blidinja

  Stećci Blidinja

  Park prirode Blidinje osim svoje prekrasne prirode ima štošta ponuditi i kulturistima. To se prije svega odnosi na srednjovjekovne nadgrobne spomenike –  stećke.

  Nekropola Dugo polje; Foto: Domagoj Bencun

  Tekst i fotografije: Domagoj Bencun

  Prema historičaru Dubravku Lovrenoviću na području Blidinja nalazi se 5 obrađenih nekropola sa ukupno 244 stećka (103 ploče, 100 sanduka, 23 visoka sanduka, 11 sljemenjaka s postoljem, 3 sljemenjaka bez postolja, 3 fragmenta i 1 križ). Od toga ukrašena su 62 primjerka. Najznačajnije nekropole su Dugo polje i Risovac, a od ostalih se ističu nekropole Bare, Ponor, Barzonja i Jezero. Mi smo u ovome tekstu obradili dvije najznačajnije.

  Nekropola Dugo polje jedna je od 30 nekropola koje su 2016. godine proglašene Svjetskom baštinom UNESCO-a. Prije toga, 2004. godine nekropola je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Prema Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika lokalitet sadrži ukupno 150 stećaka, od čega su 72 ploče, 59 sanduka 14 visokih sanduka, 4 sljemenjaka sa postoljem i 1 sljemenjak bez postolja. Ukupno su 32 primjerka ukrašena, a najčešći motivi su rozete, polumjesec i križ. Od figuralnih prikaza ističu se scene lova, kola, turnira i fantastičnih životinja. Svojom očuvanošću i ljepotom posebno se ističe stećak broj 15 na kojem su prikazani viteški dvoboj i kolo. Do nekropole je dosta lako stići s obzirom na dobru saobraćajnu signalizaciju, a i pristupni put (manji dio puta je makadam).

  Stećak s nekropole Dugo polje; Foto: Domagoj Bencun

  Nekropola Risovac je 2005. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Prema Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ona broji 41 stećak (10 ploča, 20 sanduka, 7 visokih sanduka, 3 sljemenjaka s postoljem i sljemenjak bez postolja). Stećci su u dosta lošijem stanju od onih u nekropoli Donje polje. Iako je nekropola dosta ukrašena, crteže je jako teško uočiti. Na priloženoj fotografiji s ovog lokaliteta vidimo jedan sljemenjak s naglašenim zabatom i vrpcom u obliku slova T koje dijeli osmerolisnu rozetu i polumjesec. Nekropola je dobro održavana, te je smještena odmah uz asfaltiranu cestu, pored katoličke crkve.

  Stećak s nekropole Risovac; Foto: Domagoj Bencun

  Zato što jedan članak nije dovoljan…

  STEĆCI NEUMSKOG KRAJA