Tagovi šibenik

Tag:: šibenik

Znate li ko je ukopan pored Gazi Husrev-bega?

Jeste li znali ko je ukopan u turbetima pokraj Gazi Husrev-begove džamije? U osmanskom arhivu Predsjedništva vlade (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) u Istanbulu, registra sa prijepisima...