U Sarajevu je nekada postojao iftarski kiosk

    U Sarajevu je nekada postojao iftarski kiosk

    U Sarajevu se na Bentbaši nalazio Iftarski kiosk ili paviljon po uzoru na “İftariye Köşk” koji je dao sagraditi sultan Ibrahim, 1640. godine u dvorištu Topkapi Saraja, da bi posmatrao paljenje kandilja u Istanbulu za vrijeme mjeseca ramazana.

    Slika kioska lijevo: Zoran Tarade

    U sarajevskom kiosku bi sjedili muzičari i zabavljali postače u toku ljetnjih ramazanskih noći, objasnio je profesor arheologije i v.d. direktora Muzeja Sarajevo Adnan Muftarević. Sarajevski iftarski kiosk je naslikao austrijski oficir Edmund Misera 1881. godine. Kasnije, 1913. godine, po projektu Josipa Pospišila, izgrađen je Muzički paviljon na Atmejdanu.

    Kiosk (francuski kiosque, turski köşk, perzijski kūšk) predstavlja otvorenu građevinu manjih dimenzija u vrtu, parku ili na terasi, poznatu u graditeljstvu istočne Azije (Kina, Japan) i islamskoj arhitekturi (Iran, Indija, Turska).