Definirani uslovi za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima

Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja stupio je na snagu 13. juna.

Foto: Furaj.ba

U saopćenju PROI-ja se navodi da je Pravilnik izrađen na osnovu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22), a odredbama Pravilnika obuhvaćena su pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona), koji su dužni uskladiti svoj rad u roku od šest mjeseci od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Navedenim Pravilnikom propisano je da vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

Članom 10. navedenog Pravilnika propisano je da prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;

b) površina prostora ne smije biti manja od 10 kvadratnih metra;

c) prostor ne smije zauzimati više od 20 posto ukupne površine uslužnog prostora;

d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;

e) prostor ne smije obuhvatati šank;

f) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;

g) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;

h) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: „Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.“, kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje;

i) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu“;

j) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.

Duhanskim dimom zagađen vazduh iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;

k) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;

l) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;

m) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;

n) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;

o) sistem izmjene vazduha mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m²;

p) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostor za pušenje i na odvod vazduha iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Članom 11. navedenog Pravilnika propisani su uvjeti za određivanje prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće:

(1) U ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete iz člana 10. tačke b) i c) ovog pravilnika (to jest objekti koji svojom kvadraturom uslužnog prostora ne prelaze 50 m2), vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta može cijeli uslužni prostor odrediti prostorom za pušenje, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

(2) Prostor za pušenje iz stava (1.) ovoga člana mora ispunjavati slijedeće uvjete:

a) ventilacijski sistem koji omogućuje najmanje 10 izmjena vazduha na sat;

b) dovod i odvod vazduha zagađenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje;

c) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostoriju za pušenje i na odvod vazduha iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva napomenuli su da su pri utvrđivanju uslova za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima uvaženi propisi o ugostiteljskoj djelatnosti. Također, uvažena su iskustva drugih zemalja u pogledu obaveze da prostor za pušenje ne može biti u određenim prolazima (u većim objektima), te tehnički uslov razdvajanja uobičajenih ventilacijskih sistema od sistema za filtriranje vazduha u prostorima za pušenje, kao i zakonska obaveza da se decidno zabrani ulazak i boravak osobama mlađim od 18 godina u te prostore/prostorije.

Važno je naglasiti da su Pravilnikom propisani, odvojeno, uvjeti za ugostiteljske smještajne objekte (član 12.).

Također, Pravilnikom su detaljno propisani uslovi za prostorije za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih lica i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne.

U posebnom Poglavlju regulisani su i uslovi koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu.

Kompletan Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja dostupan je na internet- stranici Federalnog ministarstva zdravstva:

https://fmoh.gov.ba/uploads/files/Pravilnik%20o%20uvjetima%20za%20prostore%20za%20pusenje%20-%20Sl.%20nov.%2041_24.pdf

Također, stupio je na snagu i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja:

https://fmoh.gov.ba/uploads/files/Pravilnik%20o%20oznakama%20zabrane%20prodaje%20i%20zabrane%20pusenja%20-%20Sl.%20nov.%2041_24.pdf

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22):

https://fmoh.gov.ba/uploads/files/Zakon%20o%20kontroli%20i%20ogranicenoj%20upotrebi%20duhana%20-%20Sl.%20novine%2038_22.pdf

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content