ZEOS eko-sistem Sarajevo – Deset godina brige o okolišu u BiH

E-otpad je ekološki problem čijem rješavanju u našoj zemlji značajno doprinosi ZEOS eko-sistem Sarajevo

Foto: ZEOS Eko-sistem

Adekvatno odlaganje e-otpada jedan je od vodećih svjetskih ekoloških problema. Veliki dio se spaljuje ili odlaže na deponije, što predstavlja ozbiljne izazove za okoliš, zdravlje ljudi i postizanje ciljeva održivog razvoja. 

Upravljanje E-otpadom u Bosni i Hercegovini regulisano je na enitetskim nivoima. ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi je operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u BiH, ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Zahvaljući desetogodišnjom radu ZEOS eko-sistem d.o.o. i kod naših građana raste svjest o ekološkim prijetnjama koje e-otpad uzrokuje i o važnosti njegovog pravilnog odlaganja. 

 

400 lokacija za odlaganja

ZEOS eko-sistem adresa je na koju se građani obraćaju s namjerom da se na ispravan način i potpuno besplatno riješe nepotrebne elektronske opreme i aparata. 

Ovaj operater sistema upravljanja električnom i elektronskom opremom već deset godina na odgovoran način prikuplja, zbrinjava i reciklira e-otpad, kako ne bi završio na deponijama. Nudeći građanima i kompanijama mogućnost da od njih besplatno preuzmu električnu/elektronsku opremu ili da je oni sami odlože na neku od 400 lokacija za odlaganje e-otpada, od početka djelovanja 2013. do danas prikupili su 18.200 tona e-otpada. Važno je napomenuti da se sve lokacije za pravilno odlaganje e-otpada nalaze na interaktivnoj karti koja je dostupna putem web stranice www.zeos.ba. U kompaniji brinu i o edukaciji stanovništva, pa su brojni projekti realizirani na različitim nivoima. 

O odnosu pojedinaca i kompanija prema zbrinjavanju e-otpada te rezultatima ostvarenim u proteklom periodu, informaciju više potražili smo od Emila Šehića, direktora ZEOS eko-sistema. 

 

  • Od početka poslovanja 2013. do danas, najbolje rezultate imali smo 2021. godine, kada smo sakupili 2.958 tona e-otpada. Trenutni podaci govore da je za januar 2022., u odnosu na prethodnu godinu, broj prijavljenih narudžbi od kompanija za besplatno preuzimanje povećan za 96 posto, ističe Šehić, navodeći kako sarađuju sa više od 400 pravnih lica, te da su i građani oduševljeni jedinstvenom uslugom besplatnog preuzimanja sa kućne adrese, koja je uvedena prošle godine. 

Otkako su „eko porodicu“ proširili na domaćinstva, telefoni ne prestaju zvoniti. 

  • Odziv je veliki, pa smo produžili akciju. Cilj je da se uspješna praksa preuzimanja e-otpada nastavi, kaže, dodajući kako ZEOS eko-sistem dnevno sakupi oko pet tona e-otpada, uglavnom velikih i malih kućanskih aparata, rashladnih uređaja, tv monitora i sijalica. 

 

Emil Šehić, direktor ZEOS eko-sistema

Prema Global E-waste Monitoru godišnje se generira 50 miliona metričkih tona e-otpada, što je jednako težini skoro 4.500 Ajfelovih tornjeva.

Mobilno reciklažno dvorište

U službi ovlaštenog operatera od 2022. godine, stanovništvu nudimo i besplatnu uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta. U praksi, u kombiju obilazimo ruralna naselja i omogućavamo građanima da se na ispravan način riješe aparata koji im više ne služe, pojašnjava. 

Ispravno odlaganje e-otpada preduslov je izuzetno važnog koraka, a to je reciklaža za koju naša zemlja ima kapacitete. 

 

  • U BiH se mogu obrađivati i reciklirati različite kategorije elektro otpada; veliki i mali aparati i rashladni uređaji bez freona, dok se plinske sijalice, rashladni uređaji sa freonom i katodne cijevi tv monitora izvoze na obradu u inostranstvo, pojašnjava Šehić i podsjeća da se upravo preko ZEOS-a, nakon sakupljanja, poštujući ekološke standarde, vrši obrada, prerada i reciklaža. 
  • Naša kompanija u oblasti reciklaže elektro otpada postaje broj jedan u državi, a dodatne investicije će osigurati dugoročni opstanak sistema, njegovu efikasnost i prepoznatljivost, ističe.

 

Infrastruktura za skupljanje e-otpada 

Pandemija korona virusa i izazovi koji su je pratili, nisu usporili ZEOS eko-sistem. Ostvarili su značajna ulaganja u razvoj sistema zbrinjavanja e-otpada kao i infrastrukturu. 

U okviru projekta Ekolucija – revolucija ekološke svijesti na području Tuzle i Živinica, u nabavku i postavljanje 17 specijalnih uličnih kontejnera za e-otpad, prošle godine uloženo je 125.000 KM.

Sakupljačka mreža raste, a trenutno je u toku implementacija investicije vrijednosti 200.000 maraka, osigurane iz vlastitih sredstava ZEOS-a i nabavka novih kontejnera za e-otpad koji će biti postavljeni u općinama širom FBiH. 

 

ANTR: Edukacija u osnovnim školama

Ambiciozno se posvetilo i educiranju mladih. U toku je implementacija projekta „Zelena revolucija 2“ u okviru kojeg se sa učenicima iz 140 osnovnih škola u FBiH radi na izgradnji eko navika odlaganja e-otpada. 

  • Navike se najlakše usvajaju u toj dobi, pa osnovce provodimo kroz aktivnosti pravilnog odlaganja otpada. U ovaj projekt, kojim postavljamo temelje za čistu budućnost dolazećim generacijama, bit će uloženo oko 100.000 KM, zaključio je Šehić. 

ZEOS je, u okviru projekta Zelena revolucija, sarađivao sa 273 škole i 117.000 učenika.

Foto: ZEOS Eko-sistem

 Reciklažno dvorište sa prvom RE-USE kućicom

Kako bi unaprijedili sistem selektivnog prikupljanja otpada i njegovu reciklažu KJKP RAD je, uz finansijsku podršku operatera sistema Ekopak i ZEOS eko-sistem, otvorio reciklažno dvorište u Paromlinskoj ulici br. 64 u Sarajevu (preko puta Velepekare). Radno vrijeme je od 08:00 – 20:00 časova svaki dan, a građani, pored besplatnog odlaganja ambalažnog, elektronskog i građevinskog otpada kao i automobilskih guma, mogu stvari, koje ne žele baciti, ostaviti u postavljenu kućicu za RE-USE (ponovnu upotrebu). Nekome će zasigurno biti korisne. ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content