AT mejdan

At Mejdan se nalazi pored Latinske ćuprije, na lijevoj obali Miljacke, na mjestu gdje se nekada trgovalo konjima i gdje se nalazio hipodrom u 17. stoljeću, a po tome je i dobio naziv At Mejdan. Muzički paviljon je sagrađen 1913. godine, a projekt za izgradnju je napravio Josip Pospišil. Prostor na kojem je sagrađen, više puta je mijenjao svoje ime i funkciju.
Foto: Furaj.ba
1879. godine pretvoren je u Filipovićev trg, a kasnije je sagrađena i Filipovićeva kasarna iznad trga, a zatim je 1905. godine preuređen u park Franje Josipa. Za vrijeme Jugoslavije zvao se Park cara Dušana, dok danas nosi svoj prvobitni naziv At Mejdan. Nastradao je 06.04.1941. godine prilikom bombardovanja Sarajeva od strane nacističke Njemačke, a rekonstruisan je 2005. godine. Stručni arheološki tim Muzeja Sarajevo, radeći na lokalitetu At Mejdan, otkrio je tri arheološke cjeline na ukupnoj površini od oko 2.500 kvadratnih metara. Na ovom lokalitetu do sada su istražene i otkopane tri arheološke cjeline: džamija, mezaristan i medresa. Misirija medresa je izgrađena 1741. godine, a srušena je 1939. godine. U tom razdoblju je nekoliko puta nadograđivana. Pored nje je otkriven dobro očuvani bunar, koji bi se prema nekima mogao rekonstruirati i pretvoriti u turističku atrakciju. Arheološki tim iskopao je temelje Džamije Hadži-Alije Bakrbabe koja se u historijskim izvorima prvi put spominje 1565. godine, a pretpostavlja se da je izgrađena 1544. godine. Džamija je srušena u doba austrougrasrke vladavine 1895. godine, ali je njena funkcija prestala odmah po okupaciji 1878. godine, kada je pretvorena u vojni magacin. Bila je široka 20 metara, a ulaz u nju nalazio se desetak metara od današnje stambene zgrade „Papagajka“. U zapadnom dijelu kompleksa nalazio se i mekteb, čiji su ostaci i danas ispod „Papagajke“. 1939. godine izvršena je ekshumacija pet mezara, a ostalima su polomljeni nišani ili su poravnati radi niveliranja parka, koji je preimenovan u Park cara Dušana. Arheolozi su otkrili veliki broj mezara, a najviše ih je iz perioda oko 1700-te godine. Među otkrivenima je i izuzetno vrijedan mezar jednog janjičara, na kojem je oslikana janjičarska sablja. Na nekim mezarima su očuvani natpisi. Danas u parku At Mejdan se nalazi Muzički paviljon sa ljetnom baštom, jedini u Sarajevu, od nekadašnja četiri. Furaj.ba

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content