Tagovi Zaštićeno područje

Tag:: zaštićeno područje

Park prirode Prača novo je zaštićeno blago Bosne i Hercegovine

Park prirode Prača novo je zaštićeno područje u Bosni i Hercegovini. Vlada RS donijela je Odluku o proglašenju, pa je tako Park prirode Prača postao...

Blago domovine: Novo zaštićeno područje u BiH

Potpisivanjem Memoranduma učinjen je prvi korak da izvor i gornji tok rijeke Sane, te donji tok rijeke Korane i pećina Mračaj postane novo zaštićeno...