Tagovi Zavidovići

Tag:: Zavidovići

Zagonetne kamene kugle

Prilikom dodira, dolazi do mijenjanja energetskog polja i kugle i čovjeka, koje postaje svjetlije i veće, te se širi ljudska aura. Piše: Elma Zećo Rijetka je...