LOT će na ovoj liniji letjeti prva tri sedmična leta, da bi od 3. aprila do 25. oktobra uvedeno svaki dan osim utorka i nedjelje, a nakon toga ponovo bi letovi bili tri puta u sedmici, ponedjeljak, četvrtak i subota.