Ski centar Oštrelj

  Ski centar Oštrelj

  Udaljenost ovog skijališta od Drvara je 15 km, a od Bosanskog Petrovca 12 km. Naselje je smješteno  na nadmorskoj visini od 1040 metara, a vrh mu je na 1330 metara.

  osreljskimapa

  Na obroncima planine Grmeč nalaze se tereni za planinarenje, izlete i lov. Na razmeđu dvaju, šumom bogatim planinama Osječenice i Klekovače, smjestio se prevoj Oštrelj. Sam vrh obrastao je klekom, niskim rastinjem, pa se pretpostavlja da je po njemu planina i dobila ime, a na njoj se može pronaći i rijetka alpska biljka runolist.

  Na Oštrelju na 1040m nadmorske visine nalazi se Sportsko-rekreativni centar – skijalište koje je izgrađeno sa pratećim objektima nakon sarajevske olimpijade 1984 godine.
  Udaljenost ovog skijališta od Drvara je 15 km, a od Bosanskog Petrovca 12 km. Vrh je visok 1330m, a prevoj i naselje se nalaze na 1040m nadmorske visine na planini Klekovača. Ima dvije staze ukupne dužine 1.5 km, sankašku stazu i klizalište, malu 15 – metarsku skakaonicu, sidro i baby lift te ugostiteljski objekt na samom skijalištu.

  Skijaliste posjeduje vučnicu tipa sidro koja se nalazi između dvije staze dužina 1500 i 950 metara. Također posjeduju bebi lift za najmlađe uzraste.

  Skijalište posjeduje i opremu za rentanje.