Tagovi Sulejman Veličanstveni

Tag:: Sulejman Veličanstveni

Kako se odijevalo u vrijeme Sulejmana Veličanstvenog

Moda je oduvijek činila značajan dio umjetničkog izraza jednog naroda. Osim uticaja „iznutra”, modu i njene trendove oduvijek su mijenjali i sudari / susreti...

Ko je zapravo bila sultanija Hurem?

Zapadni svijet je pamti kao Rokselanu, a orijentalni ka Haseki Hurem sultaniju. Rođena je kao Aleksandra Anastazija Lisovska 1506. U tadašnjoj Poljskoj Litvaniji (Ruteniji),...

Sulejman Veličanstveni – posljednje putovanje

Siget - grad sa 12.000 stanovnika u jugozapadnom dijelu Mađarske, u Baranji, 30 km od hrvatske granice, bogat je spomenicima i pruža mogućnost tihog...

Historijske greške u seriji Sulejman Veličanstveni

Harem. Izrazito dotjerane žene koje plijene. Čini se nikada nije izazvao toliku pažnju i pometnju kao pojavom serije o čuvenom osmanskom sultanu Sulejmanu Veličanstvenom....

Veliki veziri Osmanskog carstva porijeklom iz Bosne

U Osmanskom carstvu veliki vezir je bio drugi čovjek u državi, sa izuzetno velikim značajem i utjecajem. Naravno, vrhovna vlast pripadala je sultanu, koji...