Tagovi New York

Tag:: New York

Grand Central Terminal, New York

Šesta po redu najposjećenija turistička destinacija u svijetu je Željeznička stanica Grand Central Terminal New York. Pravi podzemni grad  koji pored svoje prvobitne namjenje...