Tagovi Historija

Tag:: historija

Znate li ko je ukopan pored Gazi Husrev-bega?

Jeste li znali ko je ukopan u turbetima pokraj Gazi Husrev-begove džamije? U osmanskom arhivu Predsjedništva vlade (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) u Istanbulu, registra sa prijepisima...

Stari grad Velika Kladuša – dom Muje Hrnjice iz epskih pjesama

Stari grad u Velikoj Kladuši simbol je ovog pitoresknog gradića smještenog na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i čuveni motiv sa razglednice. Piše: S. Hodžić Impozantna...

Goražde – herojski grad na obalama plahovite Drine

Na obalama plahovite Drine i vezan drinskim mostovima vijekovima ponosno stoji Grad Goražde, grad-heroj koji slovi za prijestolnicu istočne Bosne. Autor: S. Hodžić Nije poznato da...

Oproštajno pismo kraljice Katarine

Pismo koje je kraljica Katarina napisala svojoj dječici pred smrt, Sigismundu i Katarini koju su Turci zarobili, odveli u Tursku i koje nije nikada...

Kafana “Estrada”, mjesto gdje se okupljala sarajevska “šminka”

Krajem 60-ih godina prošlog stoljeća i milenija, u Sarajevu su počeli da se otvaraju prvi kafići koji su brzo postali veoma popularni. Tadašnja poznata...

Turski paša o ašikovanju u Bosni davne 1863. godine

Ahmed Dževdet-paša je boravio u Bosni kao visoki državni povjerenik davne 1863/64. godine. Zanimljiva je njegova zabilješka o ašikovanju kod Bošnjaka: "Bošnjaci ašikuju veoma pošteno....

Upoznajmo bolje glavni grad: Korijeni Sarajeva

Od prethistorije do turskog osvajanja Kad su u pitanju stari gradovi, među koje spada i Sarajevo, treba razlikovati pojam postanka i tradicionalnog datuma njihovih osnivanja. Piše:...

Trg ispred sarajevske Katedrale nekada se zvao Kapija

Prostor oko poznate sarajevske katedrale Srca Isusova, koji danas nosi naziv "Trg fra Grge Martića" nekada se zvao "Kapija", po kapiji janjičarskog odžaka koja...

Sarajevski tramvaj – od konjske vuče do električnog vozila

Prvi tramvaj u Sarajevu u saobraćaj je pušten 1. januara 1885. godine. Po uskotračnim šinama vukao ga je konj bijelac. Prva tramvajska pruga u...

Ko je zapravo bila sultanija Hurem?

Zapadni svijet je pamti kao Rokselanu, a orijentalni kao Haseki Hurem sultaniju. Rođena je kao Aleksandra Anastazija Lisovska 1506. U tadašnjoj Poljskoj Litvaniji (Ruteniji),...