Ajvalik

Balkanskom poluostrvu najbliži dio turističke obale Turske, nekako je ujedno