Tagovi Hanuka

Tag:: hanuka

Hanuka

Hanuka predstavlja proslavu pobjede Jevreja Makabejaca nad paganskom helensko-asirijskom vojskom predvođenom Antiohijem IV, kao i posvećenja Drugog Hrama koji je oskrnavljen tokom helensko-asirijske okupacije...