Srebrenica priprema aplikaciju za Evropski grad kulture 2024. godine

  Srebrenica priprema aplikaciju za Evropski grad kulture 2024. godine

  U Srebrenici su počele pripreme za izradu master plana za aplikaciju kojom će se Srebrenica kandidirati za Evropski grad kulture 2024. godine.


  Na sjednici Skupštine općine Srebrenica usvojena je Odluka o izradi ovog master plana, a rezultati apliciranja trebali bi biti poznati 2018. Za kandidaturu Srebrenica ima podršku određenih organizacija iz Austrije.

  – Već su aplicirali Sarajevo i Mostar, a očekujemo aplikaciju Banje Luke i Srebrenice. Da bismo mogli aplicirati moramo s dobrom ekspertnom grupom uraditi master plan koji će ovih dana biti na Skupštini i moraju biti uključene ekspertne grupe iz Austrije – rekao je Feni savjetnik načelnika Općine Srebrenica za privredu i razvoj Desnica Radivojević.

  Ističe da master plan mora biti završen do septembra, a nephodno je uraditi interesantan plan koji bi mogao da bude dobra osnova za kandidaturu Srebrenice.

  – Ukoliko Srebrenica dobije članstvo, dobit će 50 miliona eura za potpunu adaptaciju i rekonstrukciju grada i cijele općine. To bi bila jedna prekretnica za ovaj grad, a 2018. godine biće izabran Evropski grad kulture 20124. – kazao je Radivojević.