Šta je preživjelo od starih zanata ?

  Šta je preživjelo od starih zanata ?

  Na konferenciji u februaru tražit će se odgovori na pitanja o očuvanju historijskog, kulturalnog i privrednog značaj starih zanata

  Mnoge ulice na Baščaršiji, srcu starog Sarajeva, nose nazive po starim zanatima koji su se duboko ukorijenili u Sarajevu i postali dio bosanskohercegovačke tradicije.

  Očuvanje tradicije starih zanata povod je za organizovanje konferencije “Značaj starih zanata, historijski, kulturalni i privredni značaj” koja će u organizaciji udruženja “Bedem”, SKY Media, Zone unaprijeđenog poslovanja Baščaršije (ZUP) i Asocijacije za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH (AIASN), biti održana u februaru u Sarajevu.

  Član organizacionog odbora konferencije ispred AIASN-a Sejdalija Gušić rekao je da će konferencija pokušati odgovoriti na pitanja šta je ostalo od starih zanata na Baščaršiji ili u Sarajevu, kako i na koji način ih aktivirati, približiti kako Sarajlijama tako i brojnim gostima koji dolaze u Sarajevo, kulturnim i turističkim radnicima.

  Prema Gušićevim riječima, na konferenciji će biti riječi o načinima i metodama da se pokretno naslijeđe učini ekonomski održivim.

  “Ostalo je vrlo malo osoba koje se bave ovim zanatima. Ovi zanati se jesu prenosili s koljena na koljeno, ali opća globalizacija, ekonomski napredak ne daju optimizam za razvoj tih zanata u smislu da bi se oni mogli širiti”, kazao je Gušić.

  Istakao je da će konferencija pokušati dati odgovore i na pitanja kako to pokretno, nematerijalno kulturno dobro BiH zaštititi i dati mu ekonomsku opravdanost.

  “Mi smo planirali da na konferenciji uzmu učešće ne samo historičari, kustosi, udruženja zanatlija, nego i turistički radnici, ekonomski stručnjaci”, rekao je Gušić.

  Danas su najzastupljeniji zanati na Baščaršiji kazandžije i kujundžije. Početkom 19. vijeka u Sarajevu je bilo više od 600 sarača, a danas su ostala dva ili tri, što je jasan pokazatelj stanja u kojem se stari zanati nalaze.

  Ispred Udruženja “Bedem”, Lamija Skaka je kazala da je cilj Udruženja afirmacija historijskih vrijednosti starih zanata. To podrazumijeva obradu mjesta, događaja i legendi, kao i priče o pojedincima i porodicama koje su kroz historiju činile duh Baščaršije, a sada ih možda više i nema.

  Razvoj zanatstva u Sarajevu počeo je sa dolaskom Osmanlija s obzirom na to da su oni već imali razvijenu gradsku civilizaciju i izgrađene esnafske organizacije. Mnogi od tih zanata su se duboko ukorijenili u Sarajevu i postali dio bosanskohercegovačke tradicije.

  U Sarajevu i danas postoje porodice sa stoljećima dugom tradicijom tokom koje se zanatsko znanje prenosilo s koljena na koljeno.

  (Anadolija)