Hadži Ali-begova džamija

  Hadži Ali-begova džamija

  Bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica 1757. godine podiže džamiju u Gornjoj čaršiji. Danas je poznata po imenu – hadži Ali-bega Hasanpašića koji ju je obnovio 1872. godine nakon što je stradala u požaru.

  Nad ulazom je ugrađena kamena ploča sa natpisom na osmanlijskom jeziku, u kome se pominje ovaj dobrotvor. Džamija je jednostavna građevine kvadratne osnove, sa drvenim trijemom nad ulazom. Na zapadnom ulazu je 1866. godine ugraden sunčani sat, jedini ove vrste u Bosni i Hercegovini.
  U južni zid Džamije uklesan je, u Bosni i Hercegovini jedinstveni, nekada izuzetno precizni sunčani sat. Skloni nepobitnom pokazivanju «alaturka» i «alafranga» vremena, veziri su u 18. stoljeću podigli i drugu travničku sahat-kulu koja je svojevremeno služila i kao telegrafska stanica. Sat je tipičan primjerak arapske konstrukcije. Pokazivao je vrijeme “a la turka”, što znači da se sati počnju odbrojavati od trenutka zalaska sunca, a ne od ponoći, kao kod suvremenog računanja vremena.

  Uz Ali-begovu džamiju stoji manja nekropola u kojoj je sahranjen i sin Mehmed-paše Kukavice, Miri Miran Ibrahim-paša i donator sadašnje džamije Hadži Ali-beg Hasanpašic.

   

  Emina Dedić, Furaj.ba