Poziv za mlade evropske ambasadore Zapadnog Balkana

  Poziv za mlade evropske ambasadore Zapadnog Balkana

  Mreža mladih evropskih ambasadora (Young European Ambassadors – YEA) predstavlja regionalnu mrežu budućih mladih lidera koji žele da razvijaju svoje talente i znanja u oblastima omladinskog aktivizma, kreativnosti, umjetnosti, novih tehnologija, pozitivnog aktivizma mladih na društvenim mrežama itd, a kroz negovanje različitosti, inspiracije i pozitivnih promjena u društvu. 

  YEA mreža podrazumijeva sljedeće aktivnosti: umrežavanje mladih kroz društvene medije; radionice i obuke za izgradnju vještina kod mladih u oblastima komunikacije, aktivizma, specifičnih tema iz oblasti umjetnosti i kreativnosti; organizaciju događaja za mlade u regionu; studijske posjete zemljama u regionu kao i EU.

  Poziv za Mlade evropske ambasadore otvoren je 5. juna i trajat će do 15. jula 2020. godine. Svi mladi između 18 i 29 godina sa područja Zapadnog Balkana su pozvani da se prijave na webalkans.eu. Uputstva za prijavu se nalaze na linku.

  Napominjemo da je zvaničan govorni jezik projekta engleski.

  Nakon zatvaranja poziva za konkurisanje, online glasanje za Mlade evropske Ambasadore bit će otvoreno 20. jula na stranici projekta i trajat će do 20. augusta, a tada će svako moći da glasa za najbolji video kandidata koji su konkurisali tokom Poziva za YEA. Ukupno 60 mladih iz cijelog regiona bit će odabrano za članove mreže.

  Više o glasanju za mlade ambasadore možete pratiti na našim YEA kanalima:

  Facebook: webalkans.eu

  Instagram: webalkans_eu