Tagovi Oslo. razglednica

Tag:: oslo. razglednica

Dasha Gajić: HERE AND THERE IN OSLO

Naša fotografkinja Dasha Gajić trenutno je na ljetnoj školi na Univerzitetu u Oslu. Pohađa master kurs Rodna jednakost u nordijskim zemljama, sa preko 600 studenata...