Travničke sahat kule

  Travničke sahat kule

  Travnik je jedini grad na svijetu sa dvije sahat kule, što je razlog da se pri pominjanju ovog grada uvijek pomisli, pored velikog broja vezira i na sahat kule. Naime, veziri su svom domaćinu podigli u 18. vijeku 20-metarske kule da bi im na sve četiri strane Gornje i Donje čaršije otkucavale vrijeme i bile orijentacija.

  Travnička sahat-kula u Gornjoj čaršiji
  Travnička sahat-kula u Gornjoj čaršiji je podignuta uz Hadži Ali-begovu džamiju u Travniku, a pretpostavlja se da ju je sagradio Mehmed-paša Kukavica u 18. vijeku. Sahat-kulu je 1817. godine obnovio Sulejman-paša Skopljak. Tada joj je dograđen četvorovodni drveni krov na stubiće, ispod kojeg se nalazi prostor za smještaj zvona. Tom prilikom je posredstvom austrijskog konzula Von Simschena naručen sat sa četiri mine i zvonom koje otkucava pune sate i četvrtine.

   

  Travnička sahat kula na Musali
  Travnička sahat-kula na Musali nalazi se u donjoj čaršiji, prirodnoj zaravni ispod Starog grada. Ne zna se tačno kada je ova sahat-kula sagrađena, a na njoj su sačuvane dvije ploče sa natpisima o obnovi.

  Elvira Leka, Furaj.ba

  Zato što jedan članak nije dovoljan….

  STOLAČKA SAHAT KULA

  SARAJEVSKA SAHAT KULA

  POČITELJSKA SAHAT KULA