Orlovača – Čarobna pećina

Orlovača – Čarobna pećina

Orlovača je udaljena samo 15 kilometara od Sarajeva, a nalazi se blizu magistralnog puta za Sokolac kod mjesta Sumbolovac. Do nje vodi makadamski put dug otprilike jedan kilometar. U neposrednoj blizini je izvorište riječice Sinjevo, čiju pozadinu čine visoke stijene brda Orlovača (1056 m.n.v.).

Bosanskohercegovačko prirodno dobro velike vrijednosti i važnosti

Ona spada u red najvećih i najljepših pećinskih sistema u BiH s istraženih do sada oko 2.500 metara. Impresivnog ambijentalnog dizajna, u njoj se vide špiljski ukrasi koji rastu s poda prema stropu, forme koje vise sa stropa ili zidova pećine, okamenjeni vodopadi, dok jedinstveni stubovi podsjećaju na antičke i renesansne dvorce kao i spomenike različitih boja.

U Orlovači su pronađene kosti pećinskog medvjeda, procijenjene starosti preko 16.000 godina, te također zanimljivi arheološki detalji – poput sjekire i fragmenata keramike – stari od 2.500 do 3.500 godina.

Ovdje, između ostalih, stanuju i slijepi miševi.

 


Termini za obilazak pećine

Posjete s vodičem planirane su od 15. aprila do 15. oktobra svakim  danom, osim nedjelje i ponedjeljka, u terminima: 09.00, 12.00 i 15.00 časova. U zimskom periodu obilasci će biti organizovani u istim terminima uz obaveznu najavu.