2016. godina jedna od najuspješnijih poslovnih godina za Sparkasse Bank

  2016. godina jedna od najuspješnijih poslovnih godina za Sparkasse Bank

  Sparkasse Bank je u svom sarajevskom sjedištu prezentovala rezultate poslovanja u 2016. godini, uz osvrt na makroekonomske pokazatelje i ostvarenja bankarskog sektora.

   

   „Sparkasse Bank je i u 2016. bila jedan od najaktivnijih kreditora u bankarskom sektoru, što potvrđuje naš kreditni rast od 6,1% za koji je bilo potrebno plasirati 533 miliona KM kreditnog novca. Shodno tome, kreditni portfolij banke je povećan na 934 miliona KM, a aktiva na skoro 1,2 milijarde KM.

  Povećanje rasta štednje stanovništva u našoj banci od oko 10% je potvrda da građani BiH prepoznaju Sparkasse Bank kao stabilnog i pouzdanog partnera.

   

  Povećali smo broj uposlenih na 521, investirali u širenje mreže bankomata, radili na unapređenju infrastrukture naše poslovne mreže te implementirali najsavremenije elektronske servise i bankarske prakse.

  Naša dinamična tržišna aktivnost i rast svih ključnih pokazatelja poslovanja su rezultirali ostvarenjem dobiti od 18,6 miliona KM te se 2016. može okarakterisati kao najuspješnija poslovna godina Sparkasse Bank do sada“, izjavio je generalni direktor Sparkasse Bank Sanel Kusturica.

  Prema njegovim riječima, Sparkasse Banke je sa matičnom grupacijom Erste i Sparkasse Austrija odlučna u reinvestiranju dobiti u domaću ekonomiju, te je ostvarena dobit 2016. usmjerena u povećanje kapitala od 13,4%. „Upravo ova strategija, uz visok nivo stabilnosti, nam omogućava da intenzivnom kreditnom aktivnošću podržavamo privredu i građane BiH“.

  Intenzivirano kreditiranje preduzeća, rast predvodili plasmani srednjem i malom biznisu te krediti za investicije

   

  Izvršni direktor Sparkasse Bank Nedim Alihodžić, iznio je podatak da je Sparkasse Bank u 2016. intenzivirala kreditiranje privrede. „Rast kredita pravnim licima predvođen je upravo kreditima srednjem i malom biznisu koji su povećani za 5,6%, od čega su krediti za investicije rasli i preko 30%. Prema pravnim licima smo u 2016. usmjerili oko 380 miliona KM kreditnog novca, što čini preko 70% ukupnih plasmana Sparkasse Bank u prošloj godini i potvrđuje našu spremnost da budemo aktivan partner privrednicima i podržimo privredni rast.                                                                                                                                               Imamo izuzetno pozitivna iskustva sa angažmanom kreditnih linija EBRD-a za investicije u podizanje konkurentnosti malog i srednjeg biznisa. Posljednja kreditna linija koju smo realizirali je generisala preko 300 novih radnih mjesta u finansiranim preduzećima te im omogućila značajno unapređenje poslovanja. Stoga smo u 2016. potpisali novi aranžman sa EBRD-om i plasirali liniju od 8 miliona Eura, koja će preduzećima donijeti i grantove u ukupnom iznosu od 1,2 miliona Eura“.

  Prema svim pokazateljima aktive i kapitala, Sparkasse Bank zadržala poziciju jedne od najstabilnijih banaka na tržištu BiH

   

  Izvršni direktor Amir Softić se osvrnuo na izazove odnosno faktore poslovnog okruženja koji se direktno i indirektno reflektuju na poslovanje bankarskog sektora, krenuvši od skromnog rasta makroekonomskih pokazatelja i neizvjesnosti u vezi realizacije MMF aranžmana, do regulatornog okvira. Bosni i Hercegovini predstoji usklađivanja sa EU propisima koji donose znatno strožije kapitalne zahtjeve, i mogu promijeniti sliku kada je u pitanju prepoznavanje i tretman pokazatelja finansijskog zdravlja bankarskog sektora poput udjela nekvalitetnih kredita.

   

  Na bankarskom tržištu BiH je evidentan pad kamatne marže sa jedne strane, a sa udjelom nekvalitetnih kredita od 11,8% su tržišni rizici koje banke moraju biti sposobne da apsorbuju i dalje visoki. Stoga jačanje stabilnosti sektora mora biti u fokusu svih reformskih mjera, a kako bi banke

  mogle kompenzirati gubitke u fazama recesija i nastaviti da kreditiranjem podržavaju realnu ekonomiju.

   

  „Sparkasse Bank ima uspostavljene snažne mehanizme upravljanja rizicima, te se prema svim pokazeteljima  aktive i adekvatnosti kapitala ubraja među najstabilnije banke na tržištu.

  Udio nekvalitetnih kredita je manja od 10% uz pokrivenost ukupnim rezervama od 98,8%, a naša kapitalna adekvatnost je dostatna za podršku daljem rastu.

  Upravo ovakav nivo stabilnosti nam omogućava da nastavimo dugoročan i održiv rast u BiH. Apsolutno smo opredijeljeni da ostanemo pouzdan partner i investitor u BiH, a pod tim podrazumijevamo aktivno stvaranje dobrobiti za zajednicu. U 2016. smo realizirali više od 60 projekata podrške u oblastima sporta, kulture, edukacije i socijalnog poduzetništva, a planiramo tako nastaviti i u predstojećim godinama “, kazao je Softić.