Tašlihan

„Tašlihan i Bezistan dijelili su uvijek vjerno sudbinu grada Sarajeva.