Poslije „Mekke“ i „Medina“ opet zablistala punim sjajem

  Poslije „Mekke“ i „Medina“ opet zablistala punim sjajem

  Nakon freske „Mekka“ uz finansijsku pomoć  Njemačke ambasade restaurirana je i zidna slika „Medina“ u Mišćinoj džamiji u Starom Gradu u Sarajevu.. Christiane Hohmann se obradovala ovim divnim umjetničkim djelima koje je     okarakterizirala kao „jedinstvena i fascinantna.“

  U okviru programa očuvanja kulturne baštine, Savezna vlada Njemačke je u 2015.   i 2016. godini u saradnji sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH finansirala restauraciju umjetničkih djela u enterijeru Mišćine džamije.

  Freske i mihrab

  1. poznati umjetnik Mustafa Fagin postavio je ove vrijedne freske sa motivima Mekke i Medine na unutrašnje zidove džamije te umjetnički oslikao mihrab. S godinama ova umjetnička djela su propadala i pogrešno su sanirana. Njemačka ambasada je 2015. i 2016. godine     sredstvima Savezne vlade finansirala tehnički egzaktnu sanaciju freski i mihraba.

  Stručna restauracija

  Tokom radova u 2015. godini ustanovljeno je da je građevinska         konstrukcija džamije u mnogo lošijem stanju nego što se očekivalo. Tako da su se morali sprovesti obuhvatni pripremni radovi na stabilizaciji zida, na  kojem su postavljene slike. Ovi radovi su iscrpili budžet za projekat, tako da je 2015. zidna slika „Medina“ na kraju bila pak stručno stabilizovana, ali sa nje nije bilo moguće odstraniti tamni sloj laka koji je         nestručno nanesen u prošlom stoljeću.

  Iz tog razloga, Ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu je pored     prvobitnih 37.180 EUR stavilo na raspolaganje dodatnih  7.180 EUR   kako bi se ovi radovi mogli završiti. Sada je i zidna slika „Medina“ pored druge freske „Mekka“ zablistala u novom sjaju.

   

  Očuvanje kulturne baštine

  „Ova restauracija uvrštena je u niz značajnih sakralnih objekata čiju     restauraciju je potpomogla Njemačka ambasada tokom proteklih godina.“, izjavila je njemačka ambasadorica. Tu spadaju restauracije:  – glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu,  – manastirske crkve u Vozući, – Ali-Beg Kapetanović džamije u Vitini.

  Kod svih projekata Ambasade nije riječ o religiji, već o očuvanju        kulturne baštine, koja pripada svim ljudima u Bosni i Hercegovini  –    neovisno o njihovoj vjeri ili etničkoj pripadnosti.

  Kod aktuelnog projekta očuvanja kulturne baštine Savezne vlade      Njemačke radi se o konstrukciji zaštitnog krova iznad iskopina antičke    rimske vile iz 4. stoljeća u Skelanima / Istočna Bosna.