Tagovi Vaskrs

Tag:: vaskrs

Vaskrs – najveći hrišćanski praznik

Prema predanju, prva jaja caru Tiberiju poklonila je Marija Magdalena koja je u Rim došla sa porukom o Vaskrsenju. Jaje je simbol obnavljanja prirode...

Uskrs i Vaskrs u mojoj kući

Otac nije htio biti član Partije, jer je želio slaviti sve praznike. Zato nikada nije mogao biti direktor u ŽTP-u. Piše: Zvonimir Nikolić Rođen sam davne...