Equal Pay Day 2019: Austrijanke od danas rade besplatno

    Equal Pay Day 2019: Austrijanke od danas rade besplatno

    Žene u Austriji zarađuju do 10.000 Eura manje od muškaraca

    Austrijski Equal Pay Day je ove godine 21. Oktobra, što znači da će Austrijanke preostala 72 dana 2019. odraditi besplatno u poređenju sa Austrijancima. Muškarci su do danas zaradili isti iznosi, koji žene zarade tokom cijele godine. Razlika u godišnjoj plati iznosi 10.000 Eura odnosno 19,7%. 

    “Žene u Austriji u poređenju sa muškarcima rade do 72 dana besplatno. Ovi podaci su jasan pokazatelj da se mora još mnogo toga uraditi. Naš cilj je: Jednaka plata za jednak rad.”, rekla je Kahtrin Gaal, članica vlade Grada Beča, Resor za stambenu politiku, stanogradnju, obnovu grada i pitanja žena. 

    Prosječna bruto primanja u Austriji za muškarce iznose 52.033 Eura, dok su za žene 41.785 Eura. Iz toga proizlazi minus od cijelih 19,7%.